Pages

การ์ตูนรอให้ครบ 48 ชั่วโมงก่อนค่อยเอาไปลงที่อื่น สามารถนำไปแจกจ่ายที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาติ

Wednesday, April 23, 2014

Tokyo Ghoul 30 [TH] "รสขม"

ห้ามนำไปลงที่อื่นก่อน 48 ชั่วโมงนะครับ

Tokyo Ghoul 29 [TH] "มาโดะ" -จบเล่ม 3-

ห้ามนำไปลงที่อื่นก่อน 48 ชั่วโมงนะครับ

Tuesday, April 22, 2014

Tokyo Ghoul 28 [TH] "วงกลม"

ห้ามนำไปลงที่อื่นก่อน 48 ชั่วโมงนะครับ

Tokyo Ghoul 27 [TH] "เราสามคน"

ห้ามนำไปลงที่อื่นก่อน 48 ชั่วโมงนะครับ

Tokyo Ghoul 26 [TH] "คู่ต่อสู้"

ห้ามนำไปลงที่อื่นก่อน 48 ชั่วโมงนะครับ